Fodbold - Foto

       Formanden for senior fodbold                  Jeppe Lausten ønsker Helle Nielsen                     til lykke med, at hun for år 2022, fik tildelt fodboldafdelings trærne / leder pris.  

    B. I. F. Serie 3 år 1989      


Stående: Palle Christiensen, Per Jacobsen, Allan Jordt, Michael Rasmussen, Kim Petersen, Kim Johansen, Træner Børge Nielsen. Knælende: Niels Chr. Bendix, Frank Jensen, Jørn Christensen, Per Andersen, Kim Jørgensen, Mogens Hansen og Hans J. Johnsen. 

          B. I. F. Old-boys