Bredebro I.F.- Sponsorer

Tank benzin ved OK tanken i Bredebro.
Foreningerne i Bredebro får penge,
for hver litter benzin der tankes. 

Bredebro I. F. Sponsor

 Bredebro I. F. Sponsor
Bredebro I. F. Sponsor

Bredebro I. F. Sponsor 
 Bredebro I. F. Sponsor
Bredebro I. F. Sponsor
Bredebro I. F. Sponsor 

 

 Bredebro I. F. Sponsor

Bredebro I. F. Sponsor
 Bredebro I. F. Sponsor
Bredebro I. F.  Sponsor
Bredebro I. F. Sponsor

Bredebro I. F. Sponsor

 Bredebro I. F. Sponsor
Bredebro I. F. Sponsor

Bredebro idrætsforening har fået økonomisk støtte fra

Bredebro I. F. Sponsor

Bredebro I. F. Sponsor