Tennis - udvalg

Tennis formand:
Mikael Petersen
Jernbarnegade 9,1
6261 Bredebro
Tlf. nr. 40351215
mi-pe@live.dk
  
Udv. medlem:
Hans Peter Lauesen
Roagervej 13 6780 Skærbæk
Tlf. Nr. 27597456
hplausen@hotmail.com
Udv. medlem:
Morten Nissen
Hovedvejen 12   6261 Bredebro
Tlf. Nr.21246611
Udv. medlem:
Rene` Backmann
Søndergade 58 6261 Bredebro
Tlf. Nr. 28309701
Udv. medlem:
Christian Kudsk Lauesen
Skyttegårdsvej 29 6780 Skærbæk
Tlf. Nr. 20415602
Udv. medlem:
Bent Gjelstrup
Ribevej 54 6780 Skærbæk
Tlf. Nr.21246611
bentgjelstrup@gmail.com

Udv. medlem:
Jacob Keller
Harrs 55 6261  Bredebro
Tlf. Nr. 40631509
jacobkeller@live.dk