Tennis - Informationer

   Tennis år 2019

Penge fra DIF og DGI
Bredebro I.F. Tennisafdeling har
søgt DIF og DGI´s foreningspulje
om midler til vores klubhus og
renovering af vandingsanlæg. Vi kan med glæde fortælle, at de har godkent beløbet, som vi har søgt om. Midlerne kommer til stor
gavn for de projekter, vi har gang i og planer om.

   

    

Baneleje for ikke medlemmer – 25kr/time/pers.

Betal banelejen ved at MobilePay til box40893