Bredebro I.F. - foto

    Bredebro I.F. bestyrelse år 1983
 
Fra venstre: Fodboldformand Uwe Jessen, Håndboldformannd Ragna Hansen,  Næstformand Bent Netsgaard, Kasserer Poul Thomsen, B.I.F. formand Jørgen Johnsen og Sekretær Tage Jacobsen


Bredebro I.F. bestyrelse år 1991

Stående: fra venstre: Skydeformand Niels Starup, B.I.F.s formand Jørgen Johnsen, Kasserer Frederik Mikkelsen, Tennisformand Carsten Åbling, Næstformand Uwe Jessen.
Sidende: Sekretær Birgit Ringgaard, Badmintonformand: Hans H. Andersen. Håndboldformand: Karin Nielsen, Fodboldformand: Kim Jørgensen.

Æresmedlem Jørgen Johnsen