Bredebro I.F. - foto

    Bredebro I.F. bestyrelse år 1983
 
Fra venstre: Fodboldformand Uwe Jessen, Håndboldformannd Ragna Hansen,  Næstformand Bent Netsgaard, Kasserer Poul Thomsen, B.I.F. formand Jørgen Johnsen og Sekretær Tage Jacobsen

B. I. F. old-boys: Fra venstre. Jørgen Johnsen, Laust Henriksen, Per Petersen, Jørn Wind, Kurt Gejlstrup, Tage Jacobsen, Per Andersen.
Knælende: Asmus Skade, Kurt Petersen, Egon Klindt, Iver Kristersen, Ejnar Gøgsig og John Brandgård.

Bredebro I.F. bestyrelse år 1991

Stående: fra venstre: Skydeformand Niels Starup, B.I.F.s formand Jørgen Johnsen, Kasserer Frederik Mikkelsen, Tennisformand Carsten Åbling, Næstformand Uwe Jessen.
Sidende: Sekretær Birgit Ringgaard, Badmintonformand: Hans H. Andersen. Håndboldformand: Karin Nielsen, Fodboldformand: Kim Jørgensen.

     B.I.F. Serie 3 år 1989
Stående fra venstre: Palle Christensen, Per
Jacobesen, Allan Jordt, Michael,  Rasmussen, Kim Petersen, Kim Johannesen, Træner Børge NIelsen. Knælende: Niels Chr. Bendix, Frank Jensen, Jørn Christensen, Per Andersen, Kim Jørgensen, Mogens Hansen og Hans Jørgen Johnsen.

Æresmedlem Jørgen Johnsen....