Skytte - Foto

Idrætscenteres lederpokal
Formanden for Bredebro Idrætscenter John Nissen overrækker lederpokal   til formanden for skytterne Jens    Chr. Petersen